Ontdek hoeveel CO2 jij kunt besparen

Klik hier om te ontdekken hoeveel CO2 jij kunt besparen op basis van jouw opgegeven brandstofverbruik.

co2-down

FrieslandCampina start duurzame pilot samen met Future Fuels

In september 2023 gaat FrieslandCampina, in samenwerking met Future Fuels, van start met een pilot op het boerenerf om praktijkervaring op te doen met Neste MY Renewable Diesel (HVO100). Deze stap maakt deel uit van de inspanningen om de CO₂-uitstoot te verminderen en de internationale, nationale en door FrieslandCampina gestelde klimaatdoelen* te bereiken.

Met het oog op mogelijke registratie in de KringloopWijzer voor het jaar 2024, begint in september 2023 een pilot van vier maanden waarin hernieuwbare diesel (HVO100) wordt getest als een alternatief voor fossiele diesel. FrieslandCampina biedt in deze pilot 50 melkveehouders in Friesland de mogelijkheid om Neste MY Renewable Diesel te gebruiken tegen de prijs van LTO-diesel, met als doel het onderzoeken van het gebruiksgemak en de logistiek.

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met Jacomijn Guijt (Project Manager Farm Sustainability) via jacomijn.guijt@frieslandcampina.com

 

 

* Het klimaatplan ‘Op weg naar klimaatneutrale zuivel’ van FrieslandCampina maakt deel uit van het integrale duurzaamheids-programma Nourishing a better planet. Uiterlijk 2050 wil FrieslandCampina netto-klimaatneutraal zuivel produceren. Het klimaatplan bevat doelstellingen en concrete acties met als ijkpunt een significante reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030.